Lek riool bij Engelbert

2 april 2021

Derde (en laatste) update
De persleiding is gedicht én uitgehard. De rioolgemalen zijn weer opgestart en de persleiding is weer in gebruik. Het rioolwater komt weer door de persleiding.

1april
Tweede update (16.30 uur)
Het herstel van de persleiding duurt langer dan in eerste instantie gedacht. Daarna moet het herstelde deel nog goed uitharden, waardoor de leiding tot het weekend niet gebruikt kan worden. Zolang kunnen we het rioolwater niet vasthouden in het rioolstelsel. Vanuit de huishoudens en bedrijven raakt dit stelsel uiteraard steeds voller en voller. Dit betekent dat een vrachtauto het rioolwater vanaf rioolgemaal Engelbert en rioolgemaal Oosterhaar vervoert naar rioolgemaal Haren Noord. We proberen het aantal transporten te minimaliseren om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Maar moeten tegelijkertijd overstorten in het gebied voorkomen.

Update (12.30 uur)
Het lek is blootgelegd, onderzocht en gedroogd. Vanmiddag dichten we het lek door de buis bij het lek te lamineren. Het rioolwater houden we zolang in het rioolstelsel vast. Dit houden we samen met de gemeente in de gaten. Raakt het stelsel vol, dan rijden tankauto’s het rioolwater naar een van onze zuiveringen.

31 maart
Langs de A7 bij Engelbert borrelt rioolwater vanuit de grond omhoog. De oorzaak is een lekke persleiding. De rioolgemalen die het rioolwater door deze persleiding pompen zijn tijdelijk stil gezet. Het rioolwater dat al in de leiding zat, wordt in de naastliggende sloot opgevangen. Een vrachtauto pompt dit op en brengt het naar een van onze rioolwaterzuiveringen.

Momenteel wordt het lek bloot gelegd, zodat ze kunnen zien wat er aan de hand is en hoe ze dit kunnen herstellen.