Inspraak in projecten

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd. Soms om te vertellen over een project, vaak ook om inwoners mee te laten denken.

Inspraakmomenten voor projecten

Momenteel zijn er geen inspraakmomenten gepland