Inloopbijeenkomst Bronnegermaden

24 mei 2022

Bronnegermaden gaat veranderen. Het eerste concept inrichtingsplan daarvoor is klaar. Deze wordt woensdag 1 juni gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Borger. Belangstellenden zijn welkom om over deze plannen in gesprek te gaan en mee te denken over de toekomstige inrichting van het gebied.

Ontwikkeling Hunzedal

Dit project is onderdeel van de Landschapsvisie Hunzedal. In 2021 zijn er verschillende onderzoeken naar hydrologie, ecologie en archeologie afgerond. Die informatie is verwerkt in het concept inrichtingsplan. Het is de bedoeling dat de beek weer gaat meanderen, zodat er meer ruimte voor water ontstaat. Oevers mogen straks overstromen, op momenten dat het veel en hevig regent. Daarnaast komen er mogelijkheden voor een meer natuurlijk ingericht gebied met vochtige hooilanden op lager gelegen grond en met kruiden- en faunarijke graslanden op de flanken van het beekdal.

De inloop

U kunt tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Er zijn kaarten en ontwerpen en er is een slideshow met inspirerende toekomstbeelden. Medewerkers van de samenwerkende partners Provincie Drenthe, Prolander, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Borger Odoorn, Stichting het Drentse Landschap en Royal HaskoningDHV, zijn aanwezig voor uitleg. De inrichting van de Bronnegermaden is onderdeel van het provinciale programma Natuurlijk Platteland. Het programma werkt aan een natuurlijk en klimaatbestendig gebied, dat goed past in de omgeving. Naast natuur, spelen hier ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol. Bent u benieuwd naar de plannen en wilt u graag meepraten? Kom dan naar de inloopbijeenkomst.

Praktische informatie:

Datum: woensdag 1 juni 
Tijd: van 17.00 tot 20.00 
Locatie: Multifunctioneel Hunzehuys 
Adres: Molenstraat 3F Borger

Aanmelden is niet nodig.