Hunze en Aa’s handhaaft op teeltvrije zones

17 september 2019

Waterschap Hunze en Aa’s zal in 2020 weer handhaven op de naleving van teeltvrije zones in de open teelt.
De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van de sloot en de buitenste plantenrij van het gewas dat op het perceel staat. Per 1 januari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de regelgeving voor open teelt aangescherpt.

Bescherming waterkwaliteit

De aanscherping van de regels in 2018 was nodig om het water in sloten beter te beschermen tegen afspoeling en verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen. Ook mag er in de teeltvrije zone niet worden bemest. Hierdoor wordt de uitspoeling en afspoeling van meststoffen beperkt

Handhaving

Handhaving is nodig omdat er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Het waterschap gaat eerst een gesprek aan met de telers die gewassen te dicht bij de insteek hebben gezaaid of gepoot. Zij krijgen de mogelijkheid de gewassen in de teeltvrije zone te verwijderen en zo weer te voldoen aan de regelgeving. Wanneer de gewassen niet worden verwijderd zal alsnog een dwangsom worden opgelegd.