Zandzakken voor de deur

Zandzakken voor de deur is een gastles voor de onderbouw. 

​Waterschappen zorgen voor de dijken. Bij de zee, maar ook langs de kanalen. Deze dijken moeten sterk zijn, zodat ze het water tegenhouden. Soms is een dijk verzwakt, dan moet het waterschap de dijk herstellen. Als dit heel snel moet, omdat er een noodsituatie is ontstaan, doen ze dit met zandzakken. 
In deze les leren de kinderen over de dijken, doen ze een proefje met klei dat water kan tegenhouden en zien ze ook dat een verzwakte dijk water doorlaat. We sluiten de les af door met kleine zandzakjes op een helling te gooien. Wie kan zo snel mogelijk het gat dichten? 
CRT_dijkweetje_zeedijk.jpg
De les duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.
Enthousiast? Meld je dan hier ​aan.

Volg ons op

Zandzakken voor de deur