Droogte update: Gedeeltelijk beregeningsverbod nog niet nodig

15 augustus 2022

Daar waar we IJsselmeerwater aan kunnen voeren, kunnen we het water nog redelijk op peil houden. Ook in de Veenmarken waar het eind vorige week leek of we maatregelen moesten treffen, lukt het om het waterpeil op niveau te houden. Een beregeningsverbod voor overdag is vooralsnog niet nodig.

Beregenen kan nog, maar wel zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts

Woensdag komt er een nieuwe update, omdat dan duidelijk is of en hoeveel we gekort worden op het IJsselmeerwater. We attenderen beregenaars erop dat, ondanks dat we het peil onder de huidige omstandigheden op hoogte kunnen houden, afstemming met andere beregenaars in hetzelfde gebied noodzakelijk is. Bovendien vragen we, als beregening nodig is, dit zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts te doen.

Droogtesituatie kades

Ook de kaden houden we in deze droogtesituatie goed in de gaten. Momenteel zien de kades er nog goed uit. De kaden die we in eerdere droge jaren moesten vernatten om scheurvorming te voorkomen, zijn in de afgelopen jaren versterkt. Dat is nu heel goed terug te zien. Extra maatregelen zijn niet nodig.