Doorgravingen alleen toegestaan met buis

1 maart 2021

Wilt u overtollig water van uw land naar de watergang laten aflopen via een doorgraving van het maaipad? Dat is alleen toegestaan wanneer er een tijdelijke buis door het maaipad wordt gelegd. Deze buis moet zijn verwijderd voor de start van het maaiseizoen in mei.

Geen buis kan zorgen voor ongelukken

Als er geen tijdelijke buis door het maaipad wordt geplaatst, spoelen doorgravingen uit. Hierdoor ontstaan diepe geulen. Door begroeiing zijn deze geulen voor onze tractorchauffeurs niet zichtbaar wanneer zij de maaipaden gebruiken voor onderhoud aan de watergangen. Dit heeft al geleid tot diverse ongelukken met persoonlijke en materiële schade tot gevolg.

Handhaving

Om problemen met doorgravingen in de toekomst te voorkomen en een voorspoediger herstel van onze maaipaden te realiseren gaan we eerder over tot het opleggen van een dwangsom.

Wanneer het maaipad doorgraven is zonder aanleg van een buis, sturen we een waarschuwing.
Wanneer het maaipad niet is hersteld binnen de gestelde termijn van de waarschuwing of wanneer men meerdere doorgravingen zonder buis in het maaipad heeft, volgt een dwangsom van €250,- per doorgraving.

De inning van de dwangsom kan voorkomen worden als de schade aan het maaipad en de watergang hersteld is binnen de hersteltermijn die in de dwangsombeschikking staat.