Print pagina

Klachten (gedrag personen)

Een klacht gaat over ongewenst gedrag van werknemers van het waterschap. Voorbeelden hiervan:

  • U wordt niet correct te woord gestaan.
  • U krijgt geen antwoord op uw vragen.
  • Er wordt onzorgvuldig omgegaan met uw eigendommen.

Het indienen van een klacht

U kunt digitaal, mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het waterschap.

Mondeling

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de medewerker waarover u een klacht heeft of diens leidinggevende: telefoon 0598 69 38 00. Mondelinge klachten worden vaak ingediend bij situaties waarbij het geven van opheldering of een verontschuldiging vaak voldoende is. Als dit niet voldoende blijkt, kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een klacht indienen.

Digitaal via een e-formulier

Als u uw klacht digitaal wilt indienen dan kunt u gebruik maken van een digitaal formulier. U kunt dit formulier online invullen en verzenden. 

Schriftelijk

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar:

Het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD
Veendam


Als u schriftelijk een klacht indient, vermeld dan:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Datum
  • Omschrijving van voorval
  • Kopieën documenten die met klacht te maken hebben
  • Handtekening onder de brief

Afhandelen van een klacht

In alle gevallen wordt u binnen enkele dagen na het indienen van uw klacht telefonisch door het waterschap benaderd. We hopen dan samen met u tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, leggen we de klacht voor aan een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over de afhandeling van de klacht.

En als u dan niet tevreden bent?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Het adres is: Postbus 93122, 2509 AC  Den Haag, telefoon 0800 33 55 555 (gratis). Meer informatie vindt u op de  website Nationale ombudsman.

Last van de overheid

Op www.lastvandeoverheid.nl kunt u zien wat de overheid voor u doet. Daarnaast kunt u melding doen als u onnodige administratieve lasten ervaart.

Volg ons op

Klachten (gedrag personen)