Print pagina

Beveiliging website

Bij waterschap Hunze en Aa's nemen wij de veiligheid van onze systemen en de beveiliging van gegevens van onze inwoners erg serieus. Wij streven naar een veilig gebruik van onze website.

Bij een juiste melding van een beveiligingsprobleem onderzoeken wij deze. We lossen het probleem zo snel mogelijk op. Wij hebben een Responsible Disclosure Policy vastgesteld om meldingen te stimuleren.

Wilt u beregenen? Meld dit 48 uur van tevoren via beregening@hunzeenaas.nl. We vragen landbouwers om zoveel mogelij… https://t.co/QGX2FQHmTF

Volg ons op

Beveiliging website