Bijdrage aan subsidieregelingen Assen

16 december 2020

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2021 en 2022 bijdragen aan subsidieregelingen die de gemeente Assen recent heeft vastgesteld voor groene daken, regentonnen en afkoppelen. Dit met een maximum van 15.000 euro per jaar. Ons dagelijks bestuur heeft besloten positief te reageren op een verzoek van de gemeente Assen daartoe.

In het verzoek zien we goede mogelijkheden om de waterbewustwording onder inwoners van de gemeente Assen te vergroten en watervriendelijk gedrag te stimuleren. Dit is het belangrijkste argument om te participeren in de subsidieregelingen van de gemeente Assen. Ook dragen we op deze manier bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, wateroverlast, droogte en hittestress in de stedelijke omgeving van Assen.

Onze bijdrage

Waterschap Hunze en Aa’s zal bijdragen verstrekken aan de subsidieaanvragen die de gemeente Assen verstrekt, voor zover aanvragen afkomstig zijn uit het deel van de gemeente dat in ons beheergebied ligt. Het gaat om de volgende bijdragen:

  • voor de aanleg van groene daken: € 5,- per m2 (in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen);
  • voor de aanschaf van regentonnen € 5,- per aanvraag (in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen);
  • voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de riolering: € 25,- per aanvraag (in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen).

Zie voor meer informatie over de subsidieregelingen de berichtgeving van de gemeente Assen.

Pilot

We dragen bij wijze van pilot bij aan de subsidieregelingen van de gemeente Assen voor de duur van maximaal twee jaar. We zijn benieuwd naar het aantal subsidieaanvragen dat wordt gedaan en het effect op bewustwording en een klimaatrobuuste inrichting van de bebouwde omgeving in Assen. Een evaluatie is onderdeel van dit project. Eventuele aanvragen van andere gemeenten beoordelen we niet eerder dan na afloop van de pilot.