Waar u voor betaalt

Meer dan de helft van Nederland ligt lager dan de zee. De waterschappen werken daarom aan veilige dijken om overstromingen te voorkomen. Ze zorgen daarnaast voor genoeg water van goede kwaliteit in sloten, kanalen en meren. Ook zuiveren de waterschappen in rioolwaterzuiveringsinstallaties al het afvalwater uit douche en wc. Al dat waterschapswerk kost geld. Daarom betaalt u waterschapsbelasting.

Kosten veiligheid: € 12,2 miljoen

Hunze en Aa's zorgt voor sterke zeedijken. Ook onderhouden en verhogen we de kades langs de kanalen. Daarmee houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. In tijden van extreem veel neerslag kunnen we het overtollige water in een waterbergingsgebied lopen.

Kosten voldoende water: € 33,7 miljoen

Hunze en Aa’s zorgt voor het juiste waterpeil. Wij pompen het teveel aan water weg naar zee. Tijdens droge perioden voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Met uw belastinggeld onderhouden we de gemalen, stuwen en sluizen die we hiervoor nodig zijn. Door de kanalen te baggeren houden we de kanalen op diepte. Bovendien laten we onze beken weer kronkelen, waardoor water niet te snel wegstroomt. Dat is belangrijk voor de droge perioden. Bovendien kan flora en fauna zich daar volop ontwikkelen.

Kosten schoon water: € 40,2 miljoen

Hunze en Aa's maakt uw vuile rioolwater schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarna lozen we het schone water weer op kanalen. Bovendien controleren we het zwemwater en letten we in het hele gebied op illegale lozingen en verontreiniging van water.
​​​

Volg ons op

Waar u voor betaalt