Print pagina

Wat doen wij met uw geld?

Het klimaat verandert. Er valt meer regen in korte tijd. Extreem natte perioden wisselen af met droge perioden. Door de klimaatverandering zal ook het zeewater stijgen. Daarbij komt dat de bodem in Groningen en Drenthe daalt. Ook de regels voor schoon water in sloot en plas zijn strenger geworden. Allemaal ontwikkelingen waarvoor u extra inspanning van het waterschap mag verwachten.
Onderstaande bedragen gelden voor 2017.

Veiligheid € 12,1 miljoen

Om uw veiligheid te garanderen zorgt Hunze en Aa’s voor sterke zeedijken. De kades langs de kanalen verhoogt Hunze en Aa’s zodat de kans op een overstroming zo klein mogelijk is.
Om het stedelijk gebied niet onder water te laten lopen in tijden van extreem veel neerslag, laten we overtollig water bij dreigende wateroverlast in een waterbergingsgebied lopen. Deze gebieden zetten we in noodgevallen tijdelijk onder water om overstromingen te voorkomen.

Voldoende water € 30,7 miljoen

Hunze en Aa’s zorgt voor het juiste waterpeil. Wij pompen het teveel aan water weg naar zee. Tijdens droge perioden voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Met uw belastinggeld zorgen we ook voor gemalen, stuwen en sluizen. En we maken de kanalen schoon door te baggeren.
We laten onze beken weer kronkelen, waardoor water langer op z’n plek blijft, er genoeg water is in drogere perioden en flora en fauna zich volop kunnen ontwikkelen.

Schoon water € 41,1 miljoen

Hunze en Aa’s zorgt voor schoon oppervlaktewater. Dat geldt ook voor zwemwater. Uw vuile rioolwater maakt Hunze en Aa’s schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het schone water lozen we vervolgens weer op kanalen. We letten in het hele gebied op illegale lozingen en verontreiniging van water.
 

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Wat doen wij met uw geld?