Print pagina

Uw aanslag toegelicht

​Bent u huurder, dan betaalt u:

  • ​Watersysteemheffing ingezetenen
  • Zuiveringsheffing, gebaseerd op één of meerpersoonshuishouden

​​Bent u eigenaar van en woning, dan betaalt u:

  • ​Watersysteemheffing gebouwd, gebaseerd op de economische waarde (WOZ)
  • Watersysteemheffing ingezetenen​
  • Zuiveringsheffing, gebaseerd op één of meerpersoonshuishouden

​​Bent u eigenaar van grond waar geen woning op staat, dan betaalt​ u:

  • ​Watersysteemheffing ongebouwd, gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en de oppervlakte

Wilt u precies weten wat watersysteemheffing en zuiveringsheffing is? Bekijk dan de animatie hieronder. ​
​​​

De 'rust' is wedergekeerd na de hoogwatersituatie vorige week. Onze dijkgraaf @gjtenbrink schrijft erover in z'n ni… https://t.co/HSvlkr1KIr

Volg ons op

Uw aanslag toegelicht