Print pagina

Uw aanslag toegelicht

Hebt u een huurwoning?

Om hier te wonen betaalt u watersysteemheffing* ingezetenen en de zuiveringsheffing**. Zo staat het ook op uw aanslag.
De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woning. Ook de zuiveringsheffing is een vast bedrag per woning van drie vervuilingseenheden. Eenpersoonshuishoudens betalen één vervuilingseenheid, meerpersoonshuishoudens betalen drie vervuilingseenheden. 

Bent u eigenaar van een woning?

Om uw woning te beschermen betaalt u dezelfde belastingen als voor mensen met een huurwoning. Zie hierboven. Daarnaast betaalt u als eigenaar voor de watersysteemheffing* gebouwd. Dit bedrag is gebaseerd op de economische waarde van uw woning. Deze WOZ-waarde stelt uw gemeente vast.

Hebt u grond waar geen woning op staat?

U betaalt voor de watersysteemheffing* ongebouwd of natuur. Het bedrag is gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond. U betaalt per hectare.

Uw aanslag?

Het bedrag onder de streep is het bedrag dat u aan Hefpunt betaalt. U kunt dit op verschillende manieren aan Hefpunt betalen. Kijk op de achterkant van de aanslag welke manier u het prettigst vindt.
 
* watersysteemheffing is een waterschapsbelasting waarmee het waterschap het oppervlaktewater schoon en op het juiste peil houdt. Zo kunt u ’s zomers in schoon water zwemmen en hebben landbouw en natuur voldoende water. De waterstand is belangrijk voor het veilig wonen achter de dijken en voor de scheepvaart.
 
** zuiveringsheffing is een waterschapsbelasting waarmee het waterschap uw vuile rioolwater schoonmaakt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 
 

 

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Uw aanslag toegelicht