Tarieven

Hieronder ziet u de tarieven van 2020. De tarieven zijn een vast bedrag of een percentage. Wat u uiteindelijk betaalt hangt af van een aantal factoren. U kunt dat lezen bij Uw aanslag toegelicht.  
Watersysteemheffing Per huishouden​ ​€ 74,89
​U bent eigenaar van een
gebouw binnendijks*
​0,04933% van 
WOZ-waarde
​U bent eigenaar van een
gebouw buitendijks**
​0.01417% van
WOZ-waarde
​U heeft landbouwgrond
binnendjiks
​€ 65,53 per hectare
​U heeft landbouwgrond
buitendijks
​€ 17,04 per hectare
​U heeft natuurgrond  ​€ 6,02 per hectare
​U heeft wegen  ​€ 130,20 per hectare
Zuiveringsheffing ​U woont alleen ​€ 74,21 

U woont met twee of meer
personen
€ 222,63
* gebied dat bescherming heeft van een zeedijk (droge landzijde)
** gebied dat direct aan een zeezijde ligt en geen bescherming heeft van een dijk
​​

Volg ons op

Tarieven