Tarieven

Hieronder ziet u de tarieven van 2018. De tarieven zijn een vast bedrag of een percentage. Wat u uiteindelijk betaalt hangt af van een aantal factoren. U kunt dat lezen bij Uw aanslag toegelicht.  
Watersysteemheffing Per huishouden​ ​€ 71,76
​U bent eigenaar van een
gebouw binnendijks*
​0,05105% van 
WOZ-waarde
​U bent eigenaar van een
gebouw buitendijks**
​0.01470% van
WOZ-waarde
​U heeft landbouwgrond
binnendjiks
​€ 57,66 per hectare
​U heeft landbouwgrond
buitendijks
​€ 15,05 per hectare
​U heeft natuurgrond  ​€ 3,32 per hectare
​U heeft wegen  ​€ 114,47 per hectare
Zuiveringsheffing ​U woont alleen ​€ 73,18 

U woont met twee of meer
personen
€ 219,64
* gebied dat bescherming heeft van een zeedijk (droge landzijde)
** gebied dat direct aan een zeezijde ligt en geen bescherming heeft van een dijk
​​

We namen vanavond afscheid van AB-lid @TheaPotharst. We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren. https://t.co/zm7BMNUPBG

Volg ons op

Tarieven