Start zwemseizoen: veilig zwemmen in schoon water

30 april 2021

Met deze temperaturen moet u er waarschijnlijk niet aan denken om een duik in het water te nemen, maar toch is het morgen de officiële start van het zwemseizoen. Van 1 mei t/m 1 oktober controleren we de waterkwaliteit voor de 45 zwemplassen in ons gebied. Controle in laboratorium De...

Ons gebied is bijna 100 nestkastjes rijker

23 maart 2021

We hingen deze maand in ons gebied bijna 100 duurzame nestkastjes op. Dit deden we in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en Drenthe. Stimulering biodiversiteit Vanuit het coalitieakkoord willen we een actieve partner zijn in biodiversiteit. We stimuleren daarom ook biodiversiteit op onze eigendommen. Landschapsbeheer Groningen en Drenthe bekeken waar en...

Verduurzaming van werkplaats Veele

17 maart 2021

We treffen duurzaamheidsmaatregelen op onze werkplaats in Veele (bij Vlagtwedde). Dit doen we in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden. Ons algemeen bestuur stelt voor de onderhoudswerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Met de maatregelen kunnen we bijna 90% besparen op het gasverbruik. Grootverbruiker van energie Onze werkplaats in...

Waterschap blijft energie uit zuiveringsproces winnen

17 maart 2021

Op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda komen nieuwe installaties waarmee we energie uit zuiveringsslib opwekken door het slib te vergisten. De oude installaties zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Ons algemeen bestuur stelt 5,3 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie hiervan. Waarom we slib vergisten Op onze rioolwaterzuiveringen maken...

Verminderen van erfafspoeling in Drentsche Aa-gebied

17 maart 2021

Akkerbouwers en loonwerkers in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. In het project aanpak erfemissie is nog plek voor enkele deelnemers. Naast subsidie krijgen ondernemers ook advies en begeleiding bij het nemen van maatregelen om erfafspoeling te voorkomen. Advies...

Alternatief verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten

17 maart 2021

Er zijn afspraken gemaakt over alternatieve maatregelen voor de verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten. Graag leggen we de alternatieve maatregelen hieronder uit aan de agrariërs in ons gebied. Wat is een droge sloot? Volgens het Activiteitenbesluit zijn droge sloten gegraven waterlopen die van 1 april tot 1 oktober onder normale...

Sturen op voldoende water

11 maart 2021

We willen dat het niet te nat en niet te droog is. Het is in ons werk altijd een kwestie van het vinden van een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Als het te nat is moeten we overtollig water afvoeren naar de zee. Droogte...

Goed nieuws voor de waterkwaliteit in de Drentsche Aa

11 maart 2021

In 2020 was er één overschrijding van de drinkwaternorm in de Drentsche Aa. In 2019 waren er geen overschrijdingen. En dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Schone drinkwaterbron Een schone Drentsche Aa is belangrijk, omdat er water uit de bron gewonnen wordt door Waterbedrijf Groningen voor de bereiding van...

Beregenen uit oppervlaktewater? Meld het ons.

1 maart 2021

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Wilt u beregenen uit oppervlaktewater? Dan vragen wij u dit bij ons te melden.  Melding doen Als u wilt beregenen uit oppervlaktewater, dan moet u dit twee dagen van tevoren bij ons melden...

Advies over drukregistratie en spuitdoppen

1 maart 2021

Omdat vanaf 2020 een drukregistratievoorziening in veel gevallen verplicht is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt, geven wij graag advies over de spuitdoppen in combinatie met de spuitmachine. Waarom? Het wel of niet hebben van een drukregistratievoorziening is soms lastig uit te zoeken en wij krijgen hier...