Beregenen uit grondwater in het Drentsche Aa-gebied

20 juli 2021

De droogte in 2018 en 2019 hebben ons geleerd dat we zuinig om moeten gaan met het beschikbare water in het stroomgebied van de Drentsche Aa om schade aan landbouw en natuur tegen te gaan. Daarom wordt er gewerkt aan nieuw beleid. Maar hoe staat het daarmee? De huidige regels...

Gewasbeschermingsmiddelen en gezond waterleven

20 juli 2021

We meten meerdere keren per jaar of er gewasbeschermingsmiddelen zitten in het water van onze beken en kanalen. Dit doen we om te weten of we aan de normen voor gezond waterleven voldoen. Als we een gewasbeschermingsmiddel vinden, controleren we of de concentratie lager is dan de norm voor gezond...

Op weg naar schoner water

19 juli 2021

Er worden behoorlijke eisen gesteld aan de landbouw voor schoner water. Onder andere de gewasbeschermingsmiddelen is daarbij zo’n heikel punt. Samen met de land- en tuinbouw én de particuliere sector proberen we dit omlaag te brengen. Maar wat doet het waterschap zelf om aan de normen te voldoen? Verbeteren zuiveringsinstallaties...

Verwerken van baggerslib in bruinrotgebieden

19 juli 2021

Hoe gaan wij om met het verwerken van baggerslib in bruinrotgebieden? Baggeren watergangen Eens in de acht tot tien jaar baggeren we onze watergangen. Dit doen we van november tot en met januari. Als we baggeren brengen we aanliggende perceeleigenaren in augustus met een brief op de hoogte. In overleg...

Beregenen uit oppervlaktewater? Meld het ons.

16 juni 2021

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Wilt u beregenen uit oppervlaktewater? Dan vragen wij u dit bij ons te melden.  Melding doen Als u wilt beregenen uit oppervlaktewater, dan moet u dit twee dagen van tevoren bij ons melden...

Twee maanden later dan normaal gestart met wateraanvoer

16 juni 2021

We zijn gestart met de aanvoer van water in ons gebied. Dat is zo’n twee maanden later dan dat we normaal doen. Wateraanvoer De temperaturen stijgen en we zien dat de vraag naar water toeneemt. We voeren daarom sinds vandaag water aan vanuit het IJsselmeer. Normaal gesproken gebeurt dit vanaf...

Versterking kade A.G. Wildervanckkanaal

27 mei 2021

Langs het A.G. Wildervanckkanaal versterken we een deel van de kade ter hoogte van de Tussenklappenpolder. Het wordt versterkt voor de komende vijftig jaar. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor 3,1 miljoen euro beschikbaar. Versterking van deze kade is nodig, omdat het niet voldoet aan de jongste normen voor waterveiligheid. Het...

Start zwemseizoen: veilig zwemmen in schoon water

30 april 2021

Met deze temperaturen moet u er waarschijnlijk niet aan denken om een duik in het water te nemen, maar toch is het morgen de officiële start van het zwemseizoen. Van 1 mei t/m 1 oktober controleren we de waterkwaliteit voor de 45 zwemplassen in ons gebied. Controle in laboratorium De...

Ons gebied is bijna 100 nestkastjes rijker

23 maart 2021

We hingen deze maand in ons gebied bijna 100 duurzame nestkastjes op. Dit deden we in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en Drenthe. Stimulering biodiversiteit Vanuit het coalitieakkoord willen we een actieve partner zijn in biodiversiteit. We stimuleren daarom ook biodiversiteit op onze eigendommen. Landschapsbeheer Groningen en Drenthe bekeken waar en...

Verduurzaming van werkplaats Veele

17 maart 2021

We treffen duurzaamheidsmaatregelen op onze werkplaats in Veele (bij Vlagtwedde). Dit doen we in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden. Ons algemeen bestuur stelt voor de onderhoudswerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Met de maatregelen kunnen we bijna 90% besparen op het gasverbruik. Grootverbruiker van energie Onze werkplaats in...