Coalitie verder zonder Water Natuurlijk

15-11-2016

De fracties in het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s hebben vandaag in meerderheid besloten de samenwerking met coalitiepartij Water Natuurlijk op te zeggen.

Aanleiding vormt de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 november waarin de fractie van Water Natuurlijk niet bereid was om afstand te nemen van de opstelling van de landelijke organisatie van Water Natuurlijk.
De opstelling van Water Natuurlijk landelijk naar aanleiding van het vertrek van het Dagelijks Bestuurslid Wiebe van der Ploeg (Water Natuurlijk), werd tijdens de vergadering van het AB door diverse fracties als onjuist en beschadigend voor het waterschap beschouwd. Ondanks meerdere oproepen tijdens die vergadering was de fractie van Water Natuurlijk niet bereid zich hiervan te distantiëren. Dat is onverteerbaar gebleken voor de meeste fracties. Zij hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in verdere samenwerking met deze partij in de coalitie.

Het betekent dat de vacature die door het vertrek van Van der Ploeg is ontstaan niet door deze partij zal worden ingevuld. Voor de aansturing van het waterschap heeft het overigens geen gevolgen. Henk Doeven, woordvoerder namens de fracties: “Het coalitie akkoord blijft ongewijzigd. Er is ook geen inhoudelijk verschil van mening met Water Natuurlijk, wel over de positie die deze fractie heeft ingenomen”.

De fracties CDA, PvdA en Geborgd ongebouwd in de coalitie hebben het initiatief genomen om de  samenwerking op te zeggen. De fracties VVD, Algemene Waterschapspartij, Christen Unie, 50+, Partij voor de Dieren en Geborgd bedrijfsgebouwd hebben dit besluit ondersteund. In totaal 18 van de 23 zetels.

De fracties beraden zich nu op de ontstane situatie. Op 30 november is een extra openbare vergadering van het Algemeen Bestuur gepland om een nieuw algemeen bestuurslid te installeren en te spreken over de opvolging van de heer Van der Ploeg in het dagelijks bestuur.
----------------------
Woordvoerder over dit onderwerp is algemeen bestuurslid de heer Henk Doeven, 06 43 22 74 27

Volg ons op

Coalitie verder zonder Water Natuurlijk