Waterschapsbelastingen 2016

19-1-2016

‘Bring in the Dutch!’ roept men in het buitenland bij waterrampen. Ook voor het zuiveren van rioolwater maakt men dankbaar gebruik van onze expertise.

We hebben het goed voor elkaar, terwijl we voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Waterschappers werken hard om te zorgen dat u hier veilig kunt wonen, werken en recreëren. U betaalt daarvoor waterschapsbelasting.

Waterschapsbelasting

Iedereen in Nederland betaalt mee aan het werk van het waterschap. U ontvangt daarvoor jaarlijks een aanslag waterschapsbelastingen. Wat u uiteindelijk betaalt hangt af van een aantal factoren. U kunt dat lezen op onze website bij uw aanslag toegelicht. Onze rekenvoorbeelden geven een indicatie van de hoogte van de aanslag.

Stijging tarief ‘ongebouwd’

Eigenaren van landbouwgrond en natuurgrond betalen per hectare (ha) waterschapsbelasting. Het tarief voor een ha landbouwgrond (ongebouwd) is aanzienlijk hoger dan voor een ha natuurgrond (natuur). De rechter heeft besloten dat landbouwgronden met een natuurdoel, vallen onder het lagere tarief van natuur. Omdat hierdoor het totaal aantal ha landbouwgrond daalt, stijgt het tarief per ha voor ongebouwd meer dan gebruikelijk.

Volg ons op

Waterschapsbelastingen 2016