Intensievere samenwerking waterbeheer met gemeente Assen

24-11-2016

Hunze en Aa’s en de gemeente Assen gaan intensiever samenwerken in beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen in de bebouwde kom. Beide partijen tekenden daarvoor een overeenkomst.

Het gaat om het waterbeheer van de hoofdwatergangen in alleen het stedelijke gebied van Assen. Hoofdwatergangen zijn belangrijke sloten en vijvers die zorgen voor afvoer van water bij hevige regenbuien. Het waterbeheer op het platte land gebeurt al door Hunze en Aa’s


Wethouder Ruud Wiersema van Assen en dagelijks bestuurslid Hilbrand Sinnema van Hunze en Aa’s tekenden de overeenkomst voor een intensievere samenwerking

Verantwoordelijkheden

Hunze en Aa’s wordt verantwoordelijk voor het beheer van de waterstanden, het voorkomen van het dichtgroeien door planten en het baggeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het maaien van de oevers en onderhoud van de aanwezige beschoeiing (houten wanden) langs de watergangen. Door deze samenwerking voeren we onderhoud efficiënter uit. Dus tegen lagere kosten.

Welke watergangen

Op de kaart staat aangegeven waar wij met de gemeente Assen samenwerken in stedelijk gebied. Bij problemen met deze sloten of vijvers is het waterschap te bereiken via waterschap@hunzeenaas.nl of op 0598 69 38 00.   

Nog tot 18.00 uur aanwezig op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Kom ook naar standnummer 38. https://t.co/W4OjPzRI5U

Volg ons op

Intensievere samenwerking waterbeheer met gemeente Assen