Portefeuilles dagelijks bestuur verdeeld

17-4-2015

Het dagelijks bestuur heeft de portefeuilles verdeeld. Hieronder het overzicht.

Naam ​Portefeuille
​Jakob Bartelds ​Financiën en Algemene zaken, ook loco-dijkgraaf
​Hilbrand Sinnema ​Waterzuivering, Beheer en Onderhoud
​Wim Koeneman ​Beleid, Plannen en Projecten (Groningse deel beheer-
gebied), Communicatie, Educatie, dierenwelzijn en
cultureel (water)erfgoed.
​Wiebe van der Ploeg ​Beleid, Plannen en Projecten (Drentse deel beheer-
gebied, Wadden, Eems en Dollard)
Naast deze portefeuilleverdeling zijn er specifieke aandachtsgebieden benoemd.
​Aandachtsgebied ​Trekker
​Strategische samenwerking / Fusie ​Bartelds / Koeneman
​Duurzaamheid / energie / klimaatverandering / 
veenoxidatie 
Van der Ploeg / Koeneman​
​Zuiveringsstrategie en innovatie ​Van der Ploeg
​Communicatie / erfgoed / waterbewustzijn /
transparantie
​Koeneman
​Dierenwelzijn ​Koeneman
Bovenstaande betekent dat de taakvelden en verantwoordelijken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zie onderstaand overzicht. 
​Taakveld ​Verantwoordelijk ​Vervanger
​Wettelijke taken ​Dijkgraaf ​Loco
​Veiligheid / calamiteiten / Veiligheids-
regio
​Dijkgraaf ​Loco
​Bestuurlijke betrekkingen
(overkoepelend)
​Dijkgraaf
​Loco-dijkgraaf (calamiteiten en veilig-
heid)
​Bartelds Alfabetisch
​Financiën ​Bartelds ​Van der Ploeg
​Juridsche Zaken ​Bartelds ​Van der Ploeg
​Internationaal ​Bartelds ​Van der Ploeg
​Personeel en Organisatie ​Bartelds ​Koeneman
​Voorlichting, Educatie en
Communicatie
Koeneman ​Sinnema
​Beleid, Plannen & Projecten
(schoon/ ecologisch / gezond /water)
​Van der Ploeg
Koeneman
​Koenman
Van der Ploeg
​Zuivering, afvalwater (regulier beheer /
onderhoud
​Sinnema ​Van der Ploeg
​Beheer en onderhoud (watergangen,
vaarwegen, dijken, infra)
​Sinnema ​Bartelds
​Peilbeheer / voldoende water ​Sinnema ​Bartelds
​Wadden, Eemsmond en Dollard ​Van der Ploeg ​Koeneman
Stedelijk waterbeheer
​Stad Groningen, Ten Boer, Haren.
De Drentse gemeenten
​Van der Ploeg ​Koeneman
​De andere Groningse gemeenten ​Koeneman ​Van der Ploeg
Waterketens in clusters
​Stad Groningen, Ten Boer, Haren.
De Drentse gemeenten
​Van der Ploeg ​Koeneman
​De andere Groningse gemeenten ​Koeneman ​Van der Ploeg
​KRW opgaven (uitwerking)
 • Drentse Aa
 • Hunze
 • Noord-Willemskanaal
 • Boezemkanalen Eemskanaal
 • Zuidlaardermeer (incl. verbinding
  naar Midden-Groningen)
 • Westerwoldse Aa Noord
 • Kanalen Hunze - Veenkoloniën
  (Drentse deel)
 • Runde
​Van der Ploeg ​Koeneman
 • ​Westerwoldse Aa Zuid
 • Ruiten Aa
 • Kanalen Hunze - Veenkoloniën
  (Groningse deel)
 • Mussel Aa / pagediep
 • Kanalen Westerwolde
 • Hondhalstermeer
 • Schildmeer
 • Oldambtmeer
 • Kanaal Fiemel
 • Boezemkanalen Oldambt
 • Boezemkanalen Duurswold
  (exclusief herinrichting Midden-
  Groningen)
​Koeneman ​Van der Ploeg
 
   

 

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Portefeuilles dagelijks bestuur verdeeld