Regen in week 26 en minder verdamping

26-6-2017

In week 26 wordt regen verwacht en ook de temperatuur is laag. Daardoor verdampt er weinig water. Dit geeft rust voor aanvoer en gebruik van water. We houden de aankomende tijd de situatie scherp in de gaten.

We blijven van boeren vragen om aan het waterschap te melden als ze gaan beregenen. Dat kan via beregening@hunzeenaas.nl. Wij zorgen dan voor voldoende aanvoer.
_____________________________________________________________ 

Drentsche Aa en Hunze: geen water over de stuwen? Niet beregenen!

22-6-2017
In tegenstelling tot andere gebieden, is in het Drentsche Aa-gebied nooit wateraanvoer mogelijk. Dit geldt ook voor een deel van de Hunze. Dit heeft te maken met de hoge ligging van deze gebieden.
Daarom mag in deze gebieden, op het moment dat er geen water over de stuwen komt, niet meer worden beregend. Boeren weten dit. Deze regel is vastgelegd in de Keur (verordening van het waterschap). Zie kaart voor het gebied waar deze regel geldt.

Maak goede afspraken

Op dit moment doen we er alles aan om een beregeningsverbod te voorkomen. Lokaal ontstaan wel problemen omdat boeren uit dezelfde watergang water onttrekken om te beregenen. We vragen daarom aan boeren om ’s nachts te beregenen of goede afspraken te maken. Om en om beregenen scheelt veel. 
 Drentsche Aa en Hunze - kopie.jpg
In het gearceerde deel links mogen boeren niet beregenen als er geen water over de stuwen komt
_____________________________________________________________ 

Verzoek aan boeren: beregen ’s nachts óf in overleg met elkaar

19-06-'17 
De droogte houdt de aankomende weken aan. Dat betekent dat we water blijven aanvoeren vanuit het IJsselmeer. We zien echter dat het water moeilijk de juiste plaatsen kan bereiken doordat er veel beregend wordt door boeren in ons gebied.     

We vragen daarom aan boeren om ’s nachts te beregenen. Het water heeft dan overdag de tijd om op de juiste plaatsen terecht te komen. Goede afspraken over momenten van beregenen tussen boeren die water uit dezelfde watergang halen mag ook.

Mogelijk beregeningsverbod

Door de maatregelen zorgen we ervoor dat het water op tijd op de juiste plaats terechtkomt. Als de maatregelen te weinig effect hebben, dan stellen we mogelijk begin volgende week een beregeningsverbod in. Dit betekent dat in een periode in bepaalde gebieden niet beregend mag worden.
_____________________________________________________________

Dringende oproep aan boeren: meld watergebruik voor beregening

23-05-'17
Doordat het de aankomende tijd warm en droog is hebben boeren veel water nodig om hun gewassen te laten groeien. Om aan de vraag te voldoen is het belangrijk dat boeren zich melden als ze gaan beregenen.
 
We moeten weten waar beregend wordt en om hoeveel water het gaat. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende wateraanvoer. Een beregeningsmelding kan naar beregening@hunzeenaas.nl.

Wateraanvoer uit IJsselmeer

We voeren onafgebroken water aan uit het IJsselmeer. Via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche vaart wordt water naar ons gebied gevoerd. Het aangevoerde water gebruiken wij om water in sloten en kanalen op het juiste peil te houden. Daarnaast wordt het water gebruikt voor beregening. Voor beregening uit grond- en oppervlakte water is een watervergunning en meldingsplicht vereist.

Volg ons op

Regen in week 26 en minder verdamping