Waterschappen adviseren minister niet in te stemmen met winningsplan NAM

30-5-2016

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s adviseren de minister van Economische Zaken niet in te stemmen met het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM.

Het winningsplan houdt te weinig rekening met de veiligheid van de inwoners van het aardbevingsgebied. Het plan geeft daarnaast onvoldoende zekerheid over de gevolgen van aardbevingen voor onze dijken, gemalen en bruggen.

Veiligheid

De waterschappen vragen in het advies uitdrukkelijk aandacht voor het waarborgen van de veiligheid van de inwoners in en buiten het aardbevingsgebied. Aan de veiligheid mag in geen geval worden getornd. De mogelijkheid gas te winnen in Groningen is principieel ondergeschikt aan de veiligheid van de burgers. Wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie. Alleen op die manier kunnen aardbevingen zo veel als mogelijk worden voorkomen met als doel de veiligheid te waarborgen.

Dijken, gemalen en bruggen

Met het nieuwe winningsplan bestaat nog steeds grote onzekerheid over de gevolgen van aardbevingen voor het goed werken van dijken, gemalen, bruggen en andere kritische infrastructuur. Dit wordt veroorzaakt door drie omstandigheden:
  • Sinds 2014 is op dit terrein geen wezenlijk nieuw onderzoek beschikbaar gekomen.
  • Er is geen uitgewerkt risicobeleid en normenkader voor de toetsing van de aardbevingsbestendigheid van dijken, gemalen en bruggen.
  • De aardbevingsdichtheid in het gebied verschuift. Hierdoor ontstaan mogelijk nieuwe risico’s.

Inzet

Vanaf 2012 hebben wij al veel werk verzet om dijken aardbevingsbestendig te maken. Een deel van de dijk langs de noordkant van het Eemskanaal is versterkt. De komende periode zullen andere delen van deze dijk worden versterkt. De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl wordt de komende jaren aardbevingsbestendig gemaakt. Waterschappen werken dus onverminderd hard aan de veiligheid van de inwoners.

Financiële toezegging

Minister Kamp heeft 100 miljoen euro, en meer als dat noodzakelijk is, toegezegd voor het aardbevingsbestendig maken van de dijken. Dit bedrag komt voor rekening van de NAM. De kosten die het waterschap Noorderzijlvest tot nu toe heeft moeten maken zijn echter nog steeds niet vergoed ondanks de steun van het kabinet en de Tweede Kamer. Waterschappen dringen aan op een spoedige financiële afhandeling.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Waterschappen adviseren minister niet in te stemmen met winningsplan NAM