Mogelijk botulisme in vijver Vondellaan stad Groningen

26-7-2016

Waterschap Hunze en Aa's denkt dat er mogelijk sprake is van botulisme in de vijvers aan de Vondellaan in de stad Groningen.
Deze week werden er een paar dode watervogels gevonden. De dode dieren zijn inmiddels geruimd.

Honden uit water

Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie en is vooral gevaarlijk voor watervogels en vissen. Toch adviseert het waterschap ook honden voorlopig uit het water te houden. Botulisme komt voor in zuurstofarm, stilstaand en relatief warm water.

Hoe treedt besmetting op bij de hond?

Honden kunnen de bacteriën binnenkrijgen wanneer zij in besmet water zwemmen. Ook kan de hond zich besmetten door het eten van besmette dode dieren.
Als een hond besmet is ontstaan de volgende symptomen:
  • braken

  • diarree

  • stijve gang, spierzwakte en verlammingen

  • niet meer eten of drinken

  • Het is verstandig om bij bovenstaande verschijnselen met uw hond naar de dierenarts te gaan.

Hoe is besmetting te voorkomen?

Het is verstandig om uw hond niet te laten zwemmen in de vijvers van de Vondellaan. Ook adviseren we u de eenden nu niet te voeren. Door het voeren komen er meer eenden op de vijvers af, die dan ook de kans lopen besmet te raken.

Vindt u dode dieren in of bij de vijver?

Het is zaak dat dode dieren zo snel mogelijk worden geruimd. U kunt hiervoor met de gemeente bellen of met het waterschap (0598) 69 38 00. Wij ruimen dan zo snel mogelijk de dode dieren. Zieke dieren kunt u melden bij Stichting Dierenopvangcentrum Groningen (050) 57 18 570. Zij zullen de zieke dieren ophalen.

Wat is botulisme?

C. botulinum groeit het beste in een zuurstofarm, stilstaand ondiep water met een temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius. C. botulinum komt van nature voor in de darm van watervogels en vissen. Dit is normaal geen probleem, maar wanneer de temperatuur stijgt en de vis of vogel dood gaat zullen de bacteriën zich zeer snel gaan vermenigvuldigen. Er zijn geen maatregelen voorhanden om deze bacterie te bestrijden.
 
 

Volg ons op

Mogelijk botulisme in vijver Vondellaan stad Groningen