Wij zijn begonnen met maaien

19-5-2014

Wij zijn begonnen met maaien. Dat doen we als sloten zo begroeid zijn dat het water er niet meer goed door kan. Door het warme voorjaar zijn we twee weken eerder gestart met het maaien van onze watergangen.

In het voorjaar en in de zomer groeien watergangen vol met planten en wordt het gras langs de oevers snel hoog. Door te maaien zorgen we voor een goede water aan- en afvoer. Dit is belangrijk voor natuur en landbouw.

Flora en fauna

Bij het maaien houden we rekening met de Flora- en faunawet. Onze ecoloog inventariseert de beschermde flora en fauna in het gebied en is betrokken bij de maaiplanning. Daarnaast weten onze medewerkers welke planten  en dieren beschermd zijn. Ze kennen het gebied en ontwijken bijvoorbeeld broedplaatsen. 

Efficiënt maaien

Wij maaien ongeveer 3.500 kilometer aan watergang. De plekken die erg belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water als eerste. De waterkanten doen we zoveel mogelijk om en om. Dat is efficiënt, kostenbesparend en zo houden de dieren altijd een vluchtweg in het ongemaaide deel. 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Wij zijn begonnen met maaien