Illegale vetlozing in Farmsumerhaven

20-12-2016

In de nacht van 17 op 18 november is er illegaal vet geloosd in de Farsmsumerhaven. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om 10 kuub dierlijk vet. Het heeft gezorgd voor vervuiling van het terrein, het riool en van het oppervlaktewater.

Inmiddels is het vet voor het grootste gedeelte opgeruimd. Drie partijen hebben schade door deze illegale lozing. Groningen Seaports (terrein), gemeente Delfzijl (riool) en Hunze en Aa’s (oppervlaktewater). De camerabeelden van het terrein worden bestudeerd. Mogelijk dat er aangifte gedaan wordt van de illegale lozing.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Illegale vetlozing in Farmsumerhaven