Deze week nog hoogwater in kanalen

12-1-2015

Deze week blijven de waterstanden in onze Groninger kanalen hoog. We spuien inmiddels weer bij Nieuwe Statenzijl en Delfzijl. Maar tijdens de spuibeurten raken we nog niet genoeg water kwijt om weer op het normale niveau te komen.

De lichte verhoging van de waterstand op zee zorgt ervoor dat we nog niet voldoende kunnen spuien. Bovendien verwachten we vandaag en morgen veel neerslag. Dit heeft ook effect op de waterstanden. 

H
et hoogwater is vooral zichtbaar in de Westerwoldse Aa. De Meeden rondom Wedde en Blijham zijn deels ondergelopen. Dit is een natuurlijke waterberging. Vanaf vrijdag herstellen de waterstanden in de kanalen zich weer.   

Volg ons op

Deze week nog hoogwater in kanalen