Es verwijderd van kade Slochterdiep

10-12-2015

In opdracht van waterschap Hunze en Aa’s wordt binnenkort een es verwijderd van de dijk langs het Slochterdiep in Schaaphok. De boom vormt een risico voor de veiligheid van de kade.

Update: de es is op maandag 14 december verwijderd.
 
Wortelstelsels kunnen lekkage veroorzaken en bij omwaaien van de boom ontstaat een gat in de dijk.Vanwege de risico’s is het volgens de Keur van het waterschap niet toegestaan dat bomen op de kade of in de beschermingszone groeien.

Kapvergunning

De gemeente Slochteren heeft een kapvergunning afgegeven voor de es. De gemeente heeft de landschappelijke waarde van de boom nadrukkelijk meegewogen. Maar volgens bomenexperts leidt de es aan de ziekte essentaksterfte waardoor de vitaliteit van de boom niet gegarandeerd kan worden. De experts hebben aangegeven dat de toekomstverwachting van de boom beperkt is. De boom kan daardoor een bedreiging vormen voor de kadeveiligheid. Dit heeft de gemeente doen besluiten de kapvergunning te verlenen. Op 25 november heeft de rechtbank het beroep dat tegen de kapvergunning was ingesteld verworpen.

Het Slochterdiep

Het Slochterdiep maakt deel uit van het boezemsysteem Duurswold. Het overtollige water uit de omliggende gebieden wordt met gemalen via het boezemsysteem afgevoerd naar zee. Het water staat aanzienlijk hoger dan het omliggende land. Bij een doorbraak van de kaden kunnen grote gebieden onder water lopen. Om de veiligheid van de kaden te borgen, heeft ons algemeen bestuur in 2014 het projectplan Slochterdiep en zijtakken vastgesteld. In voorbereiding op dit plan is bekeken of bomen die landschappelijk beschermd waren of als (erf)beplanting een grote waarde hadden, konden blijven staan.

Herplanten

Het waterschap plant in de omgeving van de te kappen es een nieuwe boom die bij het landschap past. De exacte plaats van de te planten boom is nog niet bekend.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Es verwijderd van kade Slochterdiep