Duurzame walbeschoeiing, noodzaak en primeur in Drenthe en Groningen

26-2-2015

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Stenden Hogeschool Emmen een uniek en groen product voor walbeschoeiing ontwikkeld.

​Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing wordt gemaakt van bermmaaisel en noemen we Plantpaal.

Op woensdag 4 maart om 13.30 uur slaat Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, de eerste Plantpaal in de grond. Dit gebeurt in een zijtak van het Oranjekanaal aan de Holsdiek in Orvelte. Als pilot wordt hier 30 meter hardhouten walbeschoeiing vervangen door duurzame beschoeiing van Plantpaal. In de provincie Groningen wordt op vrijdag 6 maart deze milieuvriendelijke beschoeiing als pilot geplaatst aan de Akkers in Beerta.

In de rechterbalk bij downloads vindt u het volledige persbericht Plantpaal.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Duurzame walbeschoeiing, noodzaak en primeur in Drenthe en Groningen