Hunze en Aa’s geeft onderhoudspaden en watergangen in bruikleen

1-5-2014

Vanaf dit jaar mogen onze onderhoudspaden en watergangen gebruikt worden in de vergroeningsmaatregelen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit doen wij op verzoek van landbouwers.

Door een bruikleenovereenkomst met landbouwers te sluiten, kunnen de onderhoudspaden en watergangen actief bij landbouwbedrijven gerekend worden. Deze kunnen aangemeld worden bij de diverse instanties. Voorwaarde is dat de landbouwer vanaf 1 januari 2015 dezelfde hoeveelheid grond inricht als akkerrand langs watervoerende binnensloten. Hierdoor verbeteren we de waterkwaliteit en de biodiversiteit omdat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. 

Voorlopige voorziening

Omdat de uitwerking van het GLB door de landelijke overheid nog niet definitief is, gaat het hier om een voorlopige voorziening van één jaar. Ook moet ons algemeen bestuur nog instemmen met de regeling. Op www.hunzeenaas.nl/bruikleen kunnen landbouwers intekenen op het in gebruik nemen van de onderhoudspaden en watergangen.

Landbouwers worden dit weekend met een brief geïnformeerd over deze regeling.

Meer informatie: Marco Bos, communicatieadviseur 0598 69 38 42  of 06 22 21 60 59

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Hunze en Aa’s geeft onderhoudspaden en watergangen in bruikleen