Hunze en Aa's geeft onderhoudspaden in bruikleen

6-11-2014

Hunze en Aa’s biedt landbouwers onderhoudspaden in bruikleen aan. Deze paden mogen de boeren toevoegen aan hun bedrijf  waardoor ze meer hectarepremie en de vergroeningspremie ontvangen.

Het enige wat wij van deze boeren vragen is om een akkerrand aan te leggen tussen hun gewassen en de schouw- en/of binnensloot. Daarmee wordt uitspoeling en drift naar de sloot verkleind. Dat is positief voor de waterkwaliteit. Het onderhoudspad dat de agrariër in bruikleen krijgt, is even groot als de aangelegde akkerrand. De functie van de onderhoudspaden verandert niet. Het voordeel zit in de extra vierkante meters die agrariërs bij hun bedrijf mogen rekenen.

Wilt u als agrariër meedoen met de regeling? Kijk voor meer informatie op de pagina bruikleen onderhoudspaden.  

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Hunze en Aa's geeft onderhoudspaden in bruikleen