Botulisme in vijvers Vondellaan stad Groningen

20-6-2014

Er zit botulisme in de vijvers aan de Vondellaan in de stad Groningen. Het gaat om type C. Dit is ongevaarlijk voor mensen. Dit blijkt uit nadere anlayse van de dode eend die er vorige week is gevonden.

​Wat is botulisme?

C. botulinum groeit het beste in een zuurstofarm, stilstaand ondiep water met een temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius. C. botulinum komt van nature voor in de darm van watervogels en vissen. Dit is normaal geen probleem, maar wanneer de temperatuur stijgt en de vis of vogel dood gaat, vemenigvuldigen de bacteriën zich met grote snelheid en raakt het water besmet. Er zijn geen maatregelen voorhanden om deze bacterie te bestrijden.

Hoe treedt besmetting op bij de hond?

Honden kunnen de bacteriën binnenkrijgen wanneer zij in besmet water zwemmen. Ook kan de hond zich besmetten door het eten van besmette dode dieren. Als een hond besmet is, ontstaan de volgende symptomen:

  • braken

  • diarree

  • stijve gang, spierzwakte en verlammingen

  • niet meer eten of drinken

Wij adviseren om bij bovenstaande verschijnselen met de hond naar de dierenarts te gaan. 

Hoe is botulisme te voorkomen?

Het is verstandig om honden niet te laten zwemmen in de vijvers van de Vondellaan. Ook adviseren we om de eenden nu niet te voeren. Door het voeren komen er meer eenden op de vijvers af, die dan ook de kans lopen besmet te raken.  

Vindt u dode dieren in of bij de vijver?

Het is zaak dat dode dieren zo snel mogelijk worden geruimd. Ziet u een dood dier bij de vijver, bel dan met de gemeente of het waterschap (0598) 69 38 00. Wij ruimen het zo snel mogelijk. Zieke dieren kunt u melden bij Stichting Dierenopvangcentrum Groningen (050) 57 18 570. Zij zullen de dieren ophalen.

 

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Botulisme in vijvers Vondellaan stad Groningen