Besparingsacties Hunze en Aa’s werpen vruchten af

27-1-2015

In het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere Overheden) rapport over de tariefontwikkeling van de waterschapsbelastingen tussen 2009 en 2015, blijft Hunze en Aa's bij alle belastingsoorten onder de gemiddelde tariefstijgingen.

In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de landelijk gemiddelde tarieven en de tarieven van waterschap Hunze en Aa’s.
 
Belastingsoort
Landelijk
Hunze en Aa’s
Zuiveringsheffing
2,0
1,9
Ingezetenenheffing
4,4
4,1
Heffing gebouwd
3,4
0,6
Heffing ongebouwd
5,2
2,4
Heffing natuur
8,4
3,2
 Gemiddelde tariefstijging per jaar in procenten
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Besparingsacties Hunze en Aa’s werpen vruchten af