Oproep aan agrariërs: graaf geen afwateringsgeulen

15-2-2016

Wij vragen aan agrariërs in ons gebied om geen afwateringsgeulen te graven op het land en in onze onderhoudspaden. Door uitspoeling kunnen grote problemen ontstaan in onze watergangen waardoor afvoer van water niet meer mogelijk is.

In deze natte periode kan dit tot wateroverlast leiden. Ook onderhoudspaden raken beschadigd, waardoor er gevaar dreigt voor onze medewerkers.

Direct herstellen

Als de watergang is belemmerd als gevolg van uitspoeling, dan moet de agrariër dit direct zelf herstellen. Dat herstel geldt ook voor de beschadigde onderhoudspaden. Als het herstel niet tijdig gebeurt dan doen wij het, maar is de rekening voor de agrariër. Wij gaan strenger handhaven op deze illegale afwateringsgeulen.  
 
Uitspoeling van een afwateringsgeul; probleem in watergang en beschadigd
onderhoudspad

Buis

Agrariërs mogen wel onder het onderhoudspad een buis van het land naar de watergang aanleggen. Met de buis wordt uitspoeling voorkomen.  

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Oproep aan agrariërs: graaf geen afwateringsgeulen