Zuurstofgebrek oorzaak palingsterfte

9-7-2015

De massale palingsterfte in een geïsoleerde plas in polder Breebaart bij Termunten is veroorzaakt door zuurstofgebrek. Metingen van het zuurstofgehalte in de plas door waterschap Hunze en Aa’s laten zien dat dit erg laag is.

Algengroei

Dit wordt veroorzaakt door een sterke algengroei. Algen produceren overdag zuurstof, maar ’s nachts onttrekken ze veel zuurstof aan het water. Bij lage zuurstofgehalten zullen palingen en andere vissen proberen te vluchten. Omdat het hier een geïsoleerde plas betreft, is dit niet mogelijk. Als wegzwemmen niet lukt, proberen palingen over land naar andere wateren te ontsnappen. Door de extreme droogte en hitte van afgelopen weekend is dit veel palingen fataal geworden.

Voorkomen 

Hunze en Aa’s zal in samenwerking met Het Groninger Landschap gaan kijken of er een oplossing mogelijk is waarmee we dergelijke vissterfte in de toekomst kunnen voorkomen. Een optie kan zijn om een verbinding te maken met de overige wateren in polder Breebaart. Deze hebben een verbinding met de Dollard waardoor het water hier regelmatig wordt ververst.  
 

Volg ons op

Zuurstofgebrek oorzaak palingsterfte