Zernike College op dijkinspectie langs Hoornsedijk

26-11-2015

“Zijn onze dijken veilig genoeg?”. Die vraag stellen de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s aan de leerlingen van het Zernike College uit Haren.

Dijkexperts

Na een kort college van de dijkexperts van de waterschappen voeren de leerlingen vrijdagmiddag zelf een dijkinspectie uit.  De inspectie vindt plaats langs de Hoornsedijk, dat is de dijk die onze werkgebieden waterschappen scheidt.

De Kerstvloed

Aanleiding voor de dijkinspectie is de film De Kerstvloed. Deze regionale productie kwam half oktober uit en vertelt het verhaal over de laatste grote overstroming in Noord-Nederland in 1717. Half december krijgen de leerlingen de film te zien tijdens een speciale vertoning in de bioscoop.

De dijken van Thomas van Seeratt

De film De Kerstvloed vertelt het verhaal over Thomas van Seeratt, een oud zeeman. In 1717 wijst hij de Statenleden van de provincie Groningen erop dat de zeedijken bij een heftige storm wel eens konden bezwijken. Hij vindt de Groningse zeedijk te steil en te laag om een storm te kunnen weerstaan. Zijn opmerkingen worden door de gedeputeerden weggelachen. Op kerstavond 1717 krijgt Van Seeratt toch gelijk als door stormvloed ons land wordt overspoeld met water. Nu willen de heren wél naar Van Seeratt luisteren.

De dijken van de waterschappen

Waterschappen moeten ervoor zorgen dat we veilig in ons waterrijke land kunnen wonen. Zij onderhouden de dijken  die ons beschermen tegen het hoge water. Dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, zonder schades. Niet alleen de dijken bij de zee, maar ook de dijken langs de kanalen waar het water door stroomt, op weg naar zee. De leerlingen uit Haren gaan met eigen ogen kijken of de Hoornsedijk voldoet en ontdekken de uitdagingen om onze dijken in goede conditie te houden!


Volg ons op

Zernike College op dijkinspectie langs Hoornsedijk