Werkzaamheden Deurzerdiep en Anreeperdiep gaan in de bouwvak door

17-7-2015

Tijdens de bouwvak wordt met een of twee kranen doorgewerkt aan het project Herstel Deurzerdiep en Anreeperdiep. De huidige droge terreinomstandigheden zijn gunstig voor het werk.

Door de droge periode kon er ook de afgelopen tijd goed doorgewerkt worden. De werkzaamheden liggen op schema. Wel zijn er binnen de projectplanning een paar verschuivingen geweest vanwege Flora en Fauna. De nieuwe fietsbrug laat bijvoorbeeld nog even op zich wachten door een broedende graspieper. Tijdelijke oplossingen zorgen er voor dat het fietsverkeer deze zomermaanden niet wordt gestremd.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Werkzaamheden Deurzerdiep en Anreeperdiep gaan in de bouwvak door