Werkzaamheden bij Anreeperdiep en Deurzerdiep

1-9-2014

Ter voorbereiding op de uitvoering van het project Herstel Anreeperdiep en Deurzerdiep vinden momenteel snoeiwerkzaamheden plaats langs een aantal oude meanders.

Gunstige periode

Deze werkzaamheden voeren we uit voor de start van de projectuitvoering, omdat dit de meest gunstige periode is vanwege de flora en faunawetgeving. In de winter kan de temperatuur namelijk te laag zijn voor baggerwerk.
 

Herstel Deurzerdiep en Anreeperdiep

Door het Deurzerdiep en het Anreeperdiep te herstellen, verbeteren we het waterleven in en om de beken en creëren we meer ruimte voor water.  Dit doen we met subsidie van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Meer informatie over dit project Herstel Deurzerdiep/Aanreeperdiep

Volg ons op

Werkzaamheden bij Anreeperdiep en Deurzerdiep