Op Wereld Waterdag in gesprek over klimaatbestendigheid

22-3-2017

Het is vandaag Wereld Waterdag. Een prima dag om met een internationaal gezelschap te praten over klimaatbestendigheid.

Vraagstuk: Hoe worden we klimaatbestendig?

Vandaag zijn we samen met waterschap Noorderzijlvest en provincie Drenthe gastheer voor een internationaal gezelschap: waterschappers, wetenschappers en landbouwers uit Nederland, België, Duitsland, Denemaken en het Verenigd Koninkrijk. Onderwerp van gesprek: Waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering. Allen hebben we te maken met dezelfde problematiek. Hoe worden we klimaatbestendig?

Wat kunnen we zelf doen?

Onder het Interegg project Topsoil werken we samen met boeren, waterschappen, waterbedrijven en stakeholders uit genoemde landen. Vandaag zijn we bijeen om kennis te delen, te spreken over ervaringen en mogelijke oplossingen. Het gaat over de vraag welke maatregelen boeren zelf kunnen nemen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Waterschappen en beleidsmakers bespreken hoe ze daarin kunnen ondersteunen en faciliteren. 

Voorbeeld voor het buitenland

De buitenlandse partners tonen zich zeer geïnteresseerd in Nederlandse projecten en onze waterhuishouding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

Meer informatie over de projecten die Hunze en Aa's inbrengt voor Topsoil 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Op Wereld Waterdag in gesprek over klimaatbestendigheid