Waterwandeling met Alex Vissering

14-10-2015

Vanmiddag lieten enthousiaste belangstellenden zich verrassen door een waterwandeling. Onder bezielende leiding van Alex Vissering werden wandelaars getrakteerd op waterweetjes in de stad Groningen.

Water is voor de stad Groningen altijd van veel belang geweest. Om de stad te voorzien van allerlei waar, was het belangrijk dat er een goede vaarroute was. Het water zorgde ook voor werkgelegenheid. Zoals schepenbouwers (zogenaamde schuitebouwers) en pottenbakkers die water nodig hadden. En de Noorderhaven was ooit de eerste haven als de schepen van zee kwamen. De pakhuizen aan het water zijn stille herinneringen aan deze ooit zo levendige haven.

Hunze en Aa's bood deze stadswandeling aan in het kader van de week van ons water.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Waterwandeling met Alex Vissering