Regio wijst ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning af

9-8-2016

Het ontwerpinstemmingsbesluit over de gaswinning uit het Groningenveld gaat onvoldoende uit van een veilige en verantwoorde gaswinning.

Daarvoor ontbreekt de neerwaartse lijn en zijn er nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden die een winningsniveau van 24 miljard kubieke meter voor de komende vijf jaar rechtvaardigen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, voorkomen van schade, de maatschappelijke- en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie. Dat zijn de hoofdpunten die de provincie, gemeenten, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen aangeven in hun zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit.
 
Net als iedereen hebben de lokale overheden tot 11 augustus de tijd om hun zienswijzen in te dienen. Ze zijn in gezamenlijkheid opgetrokken en hebben een uitgebreide zienswijze opgesteld. Over het productieniveau van 24 miljard kubieke meter per gasjaar wordt gesteld dat dit weliswaar een stap is naar een lager winningsniveau maar dat de voorgestelde periode van vijf jaar te lang is. Daarbij vindt de regio dat de toegezegde neergaande lijn voor gaswinning voor de komende jaren niet wordt zeker gesteld met dit ontwerp-instemmingsbesluit. Zeker gezien de vele onzekerheden, die ook adviesorganen zoals SodM en Mijnraad constateren, wordt aangedrongen op een kortere termijn. De lokale overheden hebben de preventieve versterking van woningen en het tempo waarin die wordt uitgevoerd steeds gekoppeld aan het zoveel mogelijk beperken van de gasproductie.
 
Op meerdere punten vindt de regio dat de regie verder moet verschuiven van NAM en CVW naar de Nationaal Coördinator. Bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van regelingen zoals een nieuwbouwregeling, koopregeling en regeling achterstallig onderhoud, maar ook in de processen van versterken en schade. Op die manier kan met de lokale overheden beter worden gewerkt aan herstel van vertrouwen.
 
De maatschappelijke impact van de gaswinning is immens groot in Groningen. Uit het RUG-onderzoek ‘Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers’ blijkt een duidelijk verband tussen het optreden van schade aan gebouwen, veiligheidsbeleving en gezondheidsklachten. Uit het woningmarkt onderzoek van OTB blijkt een grotere vertrekwens en zorgen over de waarde van het eigen bezit. Inwoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de gaswinning op het cultureel erfgoed en voor de veiligheid van industriële installaties en infrastructuur. Daar wordt in het ontwerp-instemmingsbesluit onvoldoende rekening mee gehouden.
 
De lokale overheden, gemeenten, waaronder de gemeente Slochteren, provincies, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen, dienen vóór 11 augustus hun zienswijze in. Mede op basis van alle ingediende zienswijzen zal de minister van Economische Zaken vóór 1 oktober 2016 een definitief gaswinningsbesluit nemen. De Tweede Kamer spreekt in september met de minister over het te nemen besluit.
 
De zienswijze namens alle partijen leest u hier.

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Regio wijst ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning af