Droogtenieuws week 29

20-7-2018

Het is droog in Nederland en deze droogte houdt voorlopig aan. Lees hier het droogtenieuws uit week 29

 


Update vrijdag 20 juli, 16.00 uur

Vernatten kaden

Gezien de droogte zijn we extra alert op de kaden in ons gebied. Daarom zijn we vanmiddag gestart met het nat houden van een aantal kaden. 

Kleine droogtescheurtjes

Het gaat om de kade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem en de kade langs het Drents Diep ter hoogte van camping Meerwijck. In deze kaden zijn namelijk kleinere droogtescheurtjes gezien. Dit geeft nu nog geen gevaar. Maar aangezien het komende periode droog blijft, willen we voorkomen dat dit eventueel wel een probleem wordt.

Pad afgesloten

We vernatten de kade waar het kan vanaf de waterkant. Op de kade langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem ligt een pad. Dit pad is inmiddels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.


 
Update donderdag 19 juli, 14.30 uur

Vullen Oldambtmeer

Zojuist is besloten om het Oldambtmeer weer te vullen. De provincie doet dit ’s nachts via de sluis in het Blauwe Diep, zodat de recreatievaart niet wordt gehinderd. In eerste instantie gaat het om 3 nachten: vannacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht. 
 
Uit het Oldambtmeer verdampt momenteel een halve centimeter water per dag. Met deze 3 nachten gaan we ervanuit dat we het meer met 5 cm kunnen verhogen. Daarmee kunnen we onder deze omstandigheden weer 10 dagen vooruit.  
 
Uiteraard houden we de kwaliteit van het water dat ingelaten wordt vanuit het Winschoterdiep nauwlettend in de gaten.
 

 
Update donderdag 19 juli, 11.00 uur

Situatie wordt nijpender 

De situatie in ons gebied wordt steeds nijpender. Met uitzondering van het gebied Veenmarken kunnen we nog werken naar een zomerpeil. Zolang dat het geval is, komt er geen beregeningsverbod. In de Veenmarken blijft het verbod voor de dag nog van kracht.

Beregenen? Bel ons!

Wel vragen we de beregenaars dringend om ons te bellen - (0598) 69 38 00 -voor ze gaan beregenen. Een melding via het hiervoor bestemde mailadres is niet voldoende. Persoonlijk contact met de peilbeheerder in het gebied is van belang om maatwerk te kunnen leveren.  
 

Update woensdag 18 juli, 10.00 uur

Extra wateraanvoer Veenmarkengebied

Om het noordelijke deel van het gebied Veenmarken sneller op peil te krijgen zijn aan de noordkant pompen geplaatst. Deze pompen water vanuit het Stadskanaal (AG Wildervanckkanaal) het Veenmarkengebied in.
 
Gisteren werd voor dit gebied een beregeningsverbod ingesteld voor overdag. Ondanks dat gaat het waterpeil aan de noordkant van de Veenmarken niet snel genoeg omhoog. Deze pompen helpen daarbij.
 

Update dinsdag 17 juli, 11.45 uur

Inspectie Veenkaden 

Deze week ïnspecteren we alleen de meest kritische kaden:
  • Drents diep langs de camping Meerwijck

  • Westkant Drents diep langs Onnerpolder

  • Hunze langs project Tusschenwater

  • Scharmer Ae bij Woudbloem

  • Zuidkant Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem

  • Veendiep

  • Kade Hondshalstermeer

De kade bij het Hondshalstermeer wordt vanwege de brand vorig week nog steeds nat gehouden, zodat de wortels goed kunnen herstellen.  
 
Volgende week gaan we alle kaden weer na.

Update maandag 16 juli, 14.30 uur

Beregeningsverbod in deel van Hunze en Aa's 

In een deel van ons gebied gaat morgen een beregeningsverbod in voor overdag. Het gaat om het gebied in de Veenkoloniën. Zie kaartje. In de nacht (19.00-07.00 uur) mag wel beregend worden. Het verbod gaat morgen, dinsdag 17 juli in.

Verzoek wordt verbod

Dit verbod is noodzakelijk omdat we in dat gebied het zomerpeil niet kunnen handhaven. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid beregenaars. Eerder al vroegen we de beregenaars zoveel mogelijk ’s nachts te beregenen. We zien echter dat er ook overdag beregend wordt. Daarom stellen we nu een beregeningsverbod voor de dag in.

Droge watergangen

In dit gebied wordt water aangevoerd vanuit de Hoogeveenschevaart. De aanvoer gaat goed. Maar vanaf daar moeten we het gebied tot aan Nieuw Buinen en omgeving voeden. Voordat het water daar aan komt, is het echter al door de beregenaars uit de watergangen onttrokken. In dit gebied zitten ongeveer 50 beregenaars, met één of meerdere haspels.

Dit verbod geldt niet voor het beregenen uit een bron of voor de hoog salderende gewassen, zoals bollen, uien en wortels.  


Kaartje van het gebied waar dit beregingsverbod voor geldt.
 

Door naar oudere berichtgeving over droogte

Volg ons op

Droogtenieuws week 29