Wateropgaven, nu en in de toekomst

22-10-2013

In het najaar organiseren we gebiedsbijeenkomsten om met inwoners te praten over ons toekomstig waterbeheer. We hebben het dan over thema’s als waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.

Nieuw beheerplan

Ons huidige beheerplan* loopt af in 2015. Momenteel werken we aan de voorbereidingen voor een nieuw plan voor de periode daarna. De eerste analyses zijn gemaakt: Wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat zijn nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van klimaatverandering.  

Input van inwoners 

Deze analyses verwerken we samen met de uitkomsten van de gebiedsbijeenkomsten in een voorstel voor het beheerplan 2016-2021. Tijdens de gebiedsbijeenkomsten vragen we input van aanwezigen. Hiervoor zijn verschillende partijen zoals landbouw-, natuur- en dorpsbelangenverenigingen uitgenodigd.  

Gebiedsbijeenkomsten                       

  • Westerwolde, 24 oktober in de Urnenhoeve in Wedde
  • Oldambt/Fiemel, 29 oktober in dorpshuis 't Trefpunt in Nieuwwolda
  • Veenkoloniën, 5 november in het Dorpshuis in Nieuw Buinen
  • Drentse Aa, 19 november in café restaurant Hofsteenge in Rolde   
  • Hunze, 21 november café 't Keerpunt in Spijkerboor
 )* Dit plan is de leidraad voor ons werk. Het omschrijft de hoofdlijnen voor ons beleid, beheer en onderhoud.

Volg ons op

Wateropgaven, nu en in de toekomst