Waterketen gaat werken

12-12-2014

Samenwerking in de Waterketen krijgt vorm in Groningen en Noord Drenthe. Op 20 november hebben twee waterbedrijven, twee waterschappen en 27 gemeenten alle waterakkoorden ondertekend.

Wat merkt de burger hiervan

Als wij niet gaan samenwerken stijgen onze kosten te veel en is het niet meer betaalbaar voor onze inwoners. Veel riolen zijn aan vervanging toe en door samen te werken bedenken we innovatieve oplossingen die de kosten drukken, zoals relinen. Door de klimaatwijziging moeten we meer regenwater afvoeren de komende jaren. Ook daar gaan we gezamenlijk kostenbesparende oplossingen voor bedenken.
Daarnaast moet de kwaliteit omhoog. Het mag in de toekomst niet meer voorkomen dat een straat twee keer achter elkaar open moet. Eén keer voor het waterbedrijf en een andere keer voor de gemeente. Dat werk moet op elkaar afgestemd worden. Daarnaast mogen er geen problemen meer zijn bij extreme wateroverlast zoals hevige regen. Winschoten heeft te maken gehad met vies rioolwater dat over de straten stroomde. De gemeente en het waterschap zijn er nu gezamenlijk mee bezig om deze problematiek op te lossen.

Landelijke visitatiecommissie

Deze ontwikkeling wordt landelijk gevolgd door De Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Carla Peijs. Nederland is bij die Waterketen opgedeeld in regio’s. Het noorden beslaat de regio Groningen en Noord Drenthe. Voor onze regio betekent samen werken in de Waterketen dat we de burger tegemoet komen. Dat doen we door het minder laten stijgen van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en de waterrekening.
De commissie constateert dat de regio voldoet aan het ambitieniveau voor kostenbesparing van 10%. De komende jaren gaan we de gemaakte bestuurlijke afspraken uitvoeren.

Wat is de Waterketen Groningen en Noord Drenthe?

Het waterbedrijf pompt water op en maakt er drinkwater van. Huishoudens gebruiken dit water en lozen het op het riool. De gemeenten beheren de riolering en zorgen er voor dat het vuile water naar een rioolzuivering gaat. Waterschappen beheren de rioolzuivering en maken daar het vuile rioolwater schoon. Dit schone water lozen ze op het oppervlaktewater. Vervolgens pompt het waterbedrijf dit water op enz. Dit noemen we de waterketen. We gaan deze taken meer op elkaar afstemmen.
In ons gebied werken we samen met de waterbedrijven uit Groningen en Drenthe. En de twee waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. In het gebied bestaat de samenwerking verder uit 27 gemeenten samenwerkend in de Vereniging van Groninger en Drentse gemeenten. Deze samenwerking komt uiteindelijk ten goede aan de burger. Die zal merken dat rekeningen en aanslagen minder stijgen.
 

Volg ons op

Waterketen gaat werken