Overname waterbeheer Hoogezand-Sappemeer

18-11-2013

Hunze en Aa’s neemt per 1 januari 2014 het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen in de bebouwde kom over van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Dinsdag 19 november tekenen beide partijen daarvoor een overeenkomst.

Aan- en afvoer van water

Het gaat om het waterbeheer van de hoofdwatergangen in het stedelijk gebied. Deze watergangen hebben een recreatieve functie en zijn met name belangrijk voor de aan- en afvoer van water. Als er veel regen valt, moet een watergang genoeg capaciteit hebben om de neerslag af te voeren. Per 1 januari 2014 is het waterschap hier verantwoordelijk voor.  

Verantwoordelijkheden

Hunze en Aa’s wordt verantwoordelijk voor het beheer van de waterstanden, het voorkomen van het dichtgroeien door planten en het baggeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het maaien en onderhoud van de oevers en de aanwezige beschoeiing langs de watergangen. 

Geen kostenverhoging

De overeenkomst leidt niet tot een kostenverhoging voor Hunze en Aa’s. De gemeente ontving jaarlijks een vergoeding van Hunze en Aa’s voor deze onderhoudstaak. Dat vervalt nu.
Dit is de eerste gemeente waarmee Hunze en Aa’s een dergelijke overeenkomst afsluit.

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Overname waterbeheer Hoogezand-Sappemeer