Hoogwater januari 2015

12-1-2015

Op 9, 10 en 11 januari hebben wij te maken gehad met hoogwater op zee. De dijkdoorgangen (coupures) zijn in deze periode twee keer gesloten. Ook liepen de waterstanden in onze kanalen op.

Hieronder de nieuwsupdates van 9, 10 en 11 januari. De jongste berichten staan bovenaan.
________________

Waterstand op zee minder hoog dan verwacht | Foto impressie

11 januari 16.00 uur
Om 15.20 uur bereikte het water een piek van NAP +2.74 meter. Dat is 46 centimeter lager dan de voorspelling. De dijkdoorgangen (coupures) zijn gesloten, maar zijn om 17.00 uur weer open.
Aankomende week is er nog steeds verhoging op zee, maar komen de pieken naar verwachting niet hoger dan NAP +2.30 meter. De dijkdoorgangen sluiten dan niet.

Impressie

Hoewel het water vanmiddag niet hoger kwam dan NAP +2,74 meter, leverde de onstuimige zee bij onze zeedijk toch aardige plaatjes op. Een impressie.
________________

Maatregelen door hoogwater in kanalen

11 januari 11.40 uur
Afgelopen nacht hebben we door hoogwater op zee niet kunnen spuien bij Nieuwe Statenzijl en Delfzijl. Daardoor is het peil in de kanalen gestegen. We nemen maatregelen om problemen te voorkomen.
 
Het hoogwater is duidelijk te zien in de Westerwoldse Aa waar het peil met 20 centimeter is gestegen. De Meeden rondom Wedde en Blijham lopen onder. Dit is een natuurlijke waterberging.

Maatregelen

We zetten gemaal Rozema in om water uit het Eemskanaal af te voeren. Bij een volgend spuimoment gebruiken we naast Nieuwe Statenzijl en spuisluis Delfzijl ook de kleine zeesluis in Delfzijl om zo maximaal water af te voeren. De zeesluis is van Rijkswaterstaat en gebruiken we in uitzonderlijke gevallen.


________________

Dijkdoorgangen weer geopend, vanmiddag opnieuw sluiting

11 januari 09.00 uur
De dijkdoorgangen in Delfzijl zijn om 05.30 uur weer geopend. Om 02.40 uur bereikte het water een piek van NAP +3.77 meter. Rond 04.30 uur zakte het water weer onder de NAP +3.00 meter.
 
Vanmiddag om 14.20 uur wordt de laatste hoogwaterpiek van dit weekend verwacht. Het water zal tot NAP +3.20 meter komen. De dijkdoorgangen sluiten om 10.30 uur.

De aankomende week is er nog wel wat verhoging op zee. De waterstand komt naar verwachting niet hoger dan NAP +2.30 meter.
_________________

Coupures dicht en waterstanden in kanalen verhoogd


10 januari 17.15 uur

Vanavond om 22.00 uur sluiten de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl. We verwachten om 01.30 uur een waterstand van NAP +3.30.
 
Zondag rond 14.00 uur verwachten we een waterstand van beneden de kritische grens van NAP +3.00. De coupureploeg is dan wel uit voorzorg in Delfzijl aanwezig. 

Verhoogde waterstanden in kanalen

Vanaf vanavond zijn de waterstanden in veel van onze kanalen hoger dan normaal. Door het hoogwater op zee kunnen we minder water spuien bij Nieuwe Statenzijl en Delfzijl. De verhoging van zo’n 20 centimeter is vooral te zien in de Westerwoldse Aa, Pekelder A en Winschoterdiep. De verhoging in de kanalen duurt tot en met dinsdag. Daarna kunnen we weer op volle kracht spuien.
_________________

Coupures ook vanmiddag open

10 januari 11.15 uur
De verwachte waterstand voor vanmiddag is bijgesteld. We gaan er nu van uit dat het water rond 15.30 uur met NAP +2.95 meter de hoogste stand bereikt.
 
Dat zou betekenen dat ook vanmiddag de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl gewoon open blijven. Wel is er uit voorzorg vanaf 13.00 uur weer een coupureploeg in Delfzijl aanwezig.
_________________

Coupures niet gesloten

10 januari 10.00 uur
De coupures zijn vannacht niet gesloten. Rond 2.30 uur bereikte het water het hoogste peil van NAP +2.60 meter.
 
Deze waterstand is 35 cm lager dan de voorspellling was. 
 ________________

Waterstand niet kritisch, coupureploeg wel alert

9 januari 16.45 uur
Vanmiddag om 13.40 uur was de piek in de waterstanden van vandaag. De waterstand kwam op NAP +2.44 meter.
 

De coupureploeg is vanavond weer aanwezig in Delfzijl voor het hoogwater aankomende nacht. Om 02.30 uur wordt een waterstand van NAP +2.95 meter verwacht.
_________________ 

Sluiting dijkdoorgangen Delfzijl

 
9 januari 11.45 uur
De coupureploeg sluit de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl als het water hoger komt dan NAP +3 meter. Volgens de huidige voorspellingen is dat zaterdagmiddag het geval.

Ook wordt een coupuresluiting verwacht in de nacht van zaterdagop
zondag. Vandaag wordt er rond 13.00 uur een piek verwacht in de waterstand, maar deze piek ligt net onder NAP +3 meter. 

________________

Komende dagen hoogwater op zee

8 januari 16.20 uur
Naar verwachting staat het water op zee de komende dagen hoger dan normaal. Om die reden zal vanaf vrijdagmiddag een coupureploeg van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest in Delfzijl paraat staan.

Als het water hoger komt dan NAP +3 meter sluit deze ploeg de dijkdoorgangen (coupures). Volgens de huidige voorspellingen zal dat in de nacht van zaterdag op zondag het geval zijn. De voorspellingen laten ook zien dat het water op vrijdagmiddag en in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoogte rond NAP 2.90 bereikt. Om die reden komt de coupureploeg op vrijdagmiddag al in Delfzijl bijeen.

Volg ons op

Hoogwater januari 2015