Update: Vrieskou

22-2-2018

Er is vorst in aantocht. Voordat er geschaatst kan worden, moet er wel wat gebeuren. Ons waterschap treft voorbereidingen voor wanneer de vorst doorzet.

Donderdag 22 februari 2018
Vanaf zaterdag 24 februari 2018 is er een tijdelijk vaarverbod.
 
De komende dagen is er kans op strenge vorst. Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest spelen alvast in op deze voorspelling.
Vanaf zaterdag 24 februari wordt een tijdelijk vaarverbod ingesteld voor de watergangen binnen beide beheersgebieden.
Dit verbod geldt overigens niet voor het Eemskanaal, het Reitdiep, de diepenring in het centrum van de stad Groningen, het Van Starkenborghkanaal, het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en het Noord-Willemskanaal.
 
Op stilstaand water groeit makkelijker een ijslaag. Op dit moment voeren de gemalen het water gelijkmatig af.
 
De komende dagen blijven we u informeren over de vorst. Houdt u daarvoor onze website en social media in de gaten.
 
Woensdag 21 februari 2018
Als de vorst doorzet, hebben we nauw contact met de ijsverenigingen en andere waterschappen om te kijken hoe we kunnen helpen bij het krijgen van een mooie ijsvloer.
 
Een eerste stap is inmiddels gezet. De waterstanden in de kanalen regelen we met behulp van stuwen, sluizen en gemalen zo nauwkeurig mogelijk.
De gemalen zetten we niet helemaal uit. De waterafvoer gaat gewoon door. Als het water niet wordt afgevoerd, drukt het de ijsvloer omhoog, waardoor het ijs scheurt. 
 
We vragen bootbezitters deze periode niet te varen.  

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Update: Vrieskou