Hoogwater op zee

8-1-2019

Het is hoogwater op zee. Zo hoog dat we de coupures in Delfzijl gaan sluiten en we later vanochtend starten met volledige dijkbewaking.

Update 8 januari 2019, 14.00 uur

Het waterpeil langs de kust zakt weer. De hoogst gemeten waterstand bij Delfzijl was 3.87m+ NAP, bij Nieuwe Statenzijl 4.13m+ NAP. De dijkbewaking wordt afgeschaald, maar uiteraard blijven we alert. 

 

8 januari 2019, 7.45 uur​

Rond 12.50 uur wordt voor nu het hoogste punt verwacht, namelijk 4.20m+. De coupures in Delfzijl sluiten om 8.45 uur en de dijkbewaking komt op om 11.00 uur.

 

7 januari 2019

We bereiden ons voor op volledige dijkbewaking. De verwachte waterstand voor de Dollard en de Eems op dinsdagmiddag 8 januari is 3.80 meter.

Dit betekent dat ons waterschap nu een volledige dijkbewaking vanaf dinsdagochtend gaat voorbereiden.

Houdt onze website https://www.hunzeenaas.nl/ en sociale media in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

In de nacht van 7 op 8 januari beslissen we of we de coupures sluiten en of dijkbewaking daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

 

De coupures bij Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.00m+ NAP of hoger. Dijkbewaking zetten we in vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+. Bij de dijkbewaking letten onze medewerkers met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen.

 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Hoogwater op zee