Hoogwater op zee

8-1-2019

Het is hoogwater op zee. Zo hoog dat we de coupures in Delfzijl gaan sluiten en we later vanochtend starten met volledige dijkbewaking.

Update 8 januari 2019, 14.00 uur

Het waterpeil langs de kust zakt weer. De hoogst gemeten waterstand bij Delfzijl was 3.87m+ NAP, bij Nieuwe Statenzijl 4.13m+ NAP. De dijkbewaking wordt afgeschaald, maar uiteraard blijven we alert. 

 

8 januari 2019, 7.45 uur​

Rond 12.50 uur wordt voor nu het hoogste punt verwacht, namelijk 4.20m+. De coupures in Delfzijl sluiten om 8.45 uur en de dijkbewaking komt op om 11.00 uur.

 

7 januari 2019

We bereiden ons voor op volledige dijkbewaking. De verwachte waterstand voor de Dollard en de Eems op dinsdagmiddag 8 januari is 3.80 meter.

Dit betekent dat ons waterschap nu een volledige dijkbewaking vanaf dinsdagochtend gaat voorbereiden.

Houdt onze website https://www.hunzeenaas.nl/ en sociale media in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

In de nacht van 7 op 8 januari beslissen we of we de coupures sluiten en of dijkbewaking daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

 

De coupures bij Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.00m+ NAP of hoger. Dijkbewaking zetten we in vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+. Bij de dijkbewaking letten onze medewerkers met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen.

 

De klepstuw is naar beneden! Het water uit de Hunze stroomt het gebied Tusschenwater in. #hunzedal #waterberginghttps://t.co/U07mESrWxR

Volg ons op

Hoogwater op zee