Volop waterinnovatie in de regio

29-10-2012

De gezamenlijke waterschappen reiken dit jaar voor het eerst een landelijke prijs uit voor innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Het motto: Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. 

Podium voor innovatie

De Waterinnovatieprijs is bedoeld als een podium voor innovatieve waterprojecten. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Wij wisten al dat we een innovatieve sector zijn, maar het overweldigende aantal inzendingen maakt dit nog eens extra duidelijk.” Enkele voorbeelden van inzendingen uit onze regio:
  • Waterschap Hunze en Aa's: de grondstof rwzi;
  • Gemeente Delfzijl: DAL/W2, afvalwaterplan van drie gemeenten en twee waterschappen;
  • ANOG: GLB en de kansen voor waterbeheer

Jury in beraad

Alle inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer (Hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht en directeur Utrechts Sustainability Institute). Half november horen de inzenders welke inzendingen worden genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2012. Op woensdag 28 november aanstaande vindt de prijsuitreiking plaats in De Rode Hoed te Amsterdam.
Meer informatie op www.waterinnovatieprijs.nl

Volg ons op

Volop waterinnovatie in de regio