Vissenonderzoek in Oldambtmeer

22-3-2013

Het Oldambtmeer bij de Blauwestad bestaat nu al meer dan 6 jaar. Uitgangspunt voor dit meer is helder en plantenrijk water dat vooral aan snoek en rietvoorn een goede leefomgeving biedt. Binnenkort onderzoeken we hoe het daarmee staat.

Snoek, blank- en ruisvoorn

Bij sportvissers is het Oldambtmeer populair viswater. Met name snoek, blank- en ruisvoorn worden veelvuldig gevangen. De visstand zegt iets over de kwaliteit van het water. Daarom voeren we iedere drie jaar een visserijkundig onderzoek uit. In maart doen we dat voor de derde keer.

Onderzoek

We vissen delen van het meer af met een zegen. Dit is een staand net van ongeveer 100 meter lengte dat vanuit boten door het water wordt getrokken. In de ondiepe oeverzones zetten we elektrovisapparatuur in. Alle gevangen vis wordt gemeten, geregistreerd en vervolgens in het meer teruggezet. 

Partners

Hunze en Aa's is opdrachtgever. Ecologenbureau Koeman en Bijkerk voert het onderzoek uit in samenwerking met het monitoringsteam van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en de beroepsvissers in de regio.

Uitstel

Het onderzoek zou maandag 25 maart en dinsdag 26 maart al plaats vinden. Door de weersomstandigheden is dit echter niet verantwoord. Wanneer het wel gebeurt is nog niet bekend.

Volg ons op

Vissenonderzoek in Oldambtmeer