Vervuiling in Drentsche Aa gebied voorkomen

1-3-2013

Gistermiddag zijn er weer problemen geweest met een mestbassin. Het betreffende bassin in de omgeving van Loon is gaan lekken. Door snel ingrijpen hebben we dit gebied kunnen behoeden voor een ramp.

Snelle actie

Na melding van een voorbijganger konden we de eigenaar alarmeren, de sloot waar de mest instroomde af laten dammen en leeg laten halen. De  mest dat het Zeegserloopje instroomde is beperkt gebleven. Door snel te handelen zijn er geen nadelige gevolgen  voor het waterleven. 

Naast natuur ook drinkwater

Het Zeegserloopje mondt uit in de Drentsche Aa. Het is van groot belang dat dit water schoon blijft. Niet alleen voor de natuur, maar er wordt ook drinkwater uit de Drentsche Aa gehaald.

Mestbassinproblematiek

Steeds vaker zijn er problemen met mestbassins. De afsluiters worden gestolen, ze knappen of ze lopen over. Komt die mest in het water terecht, dan heeft dit grote gevolgen voor de waterkwaliteit. We roepen eigenaren van bassins daarom op alert te zijn. Daarnaast praten we met gemeenten, zij zijn vergunningverlener en toezichthouder van mestbassins.

Volg ons op

Vervuiling in Drentsche Aa gebied voorkomen