'Kijk op de Dijk' voor dijkverbetering

24-9-2014

De Waddenzeedijk moet op verschillende plekken worden verbeterd. Dit moet niet alleen sober en doelmatig, maar ook sneller en goedkoper. Met waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân kijken we hoe we dit het beste kunnen doen.

Werkcongres ‘Kijk op de Dijk’

Binnen een project overstijgende verkenning (POV- Waddenzee) kijken we samen met specialisten en naastbetrokkenen naar de meest kansrijke manieren voor versterking van de Waddenzeedijken. Dit gebeurt onder andere tijdens het werkcongres ‘Kijk op de Dijk’ op 9 oktober. De meest kansrijke oplossingen zetten we vervolgens uit in een pilot.

Bescherming tegen overstroming

We voeren de POV-Waddenzee uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.  Volg ons op

'Kijk op de Dijk' voor dijkverbetering