Verkenning fusie met Noorderzijlvest besproken

25-9-2014

Een besluit over een fusie met waterschap Noorderzijlvest is aan het nieuwe bestuur dat na de verkiezingen van 18 maart 2015 aantreedt. Dit besloot ons algemeen bestuur gisteravond.

Ons bestuur gaf aan dat er goed en gedegen gekeken moet worden naar mogelijke voordelen voor een fusie. Belangrijk punt daarbij is het eens te worden over de criteria. Waar moet een nieuw te vormen organisatie aan voldoen? Wat moet het opleveren? Daarbij wil ons bestuur nadelige gevolgen voor de inwoners voorkomen.

Een adviesnota, gedragen door beide waterschappen, moet het nieuwe bestuur helpen een afweging te maken of, en zo ja onder welke condities, een fusietraject met Noorderzijlvest kan worden gestart.

Volg ons op

Verkenning fusie met Noorderzijlvest besproken